Nawra & Morgan
Polityka przetwarzania danych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
„NAWRA & MORGAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Dęblińska 22A/2, kod pocztowy: 61-337 Poznań, REGON: 634157647, NIP: 7811699500, KRS 0000061180, zaś osobą kontaktową w sprawie przetwarzania danych osobowych jest Witold Nawra, e-mail: biuro@nawramorgan.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w następujących celach:
– wykonania umowy pośrednictwa (art. 6 ust.1b RODO);
– prowadzenia księgowości / rachunkowości (art. 6 ust.1f RODO);
– archiwizacyjnych, tj. dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust.1f RODO);
– ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1f RODO);
– oferowania Pani/Panu przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) (art. 6 ust.1f RODO);
– w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail lub za pośrednictwem wiadomości sms – na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO).
– wprowadzenia do systemu wymiany ofert, na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO),

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody:
deweloperom, notariuszom, firmom posiadającym bazy ofert deweloperskich i innym biurom obrotu nieruchomościami;
Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp współpracujące z nami firmy: rachunkowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania – wszystko na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
2. Pani/Pana dane osobowe mogą być profilowane.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w formie profilowania/ wykorzystywane do tworzenia profili osób zainteresowanych
daną kategorią nieruchomości.

Konsekwencją wskazanych sposobów przetwarzania danych będzie optymalizacja oferty naszej firmy, co oznaczać będzie, że przedstawione zostaną oferty, które mogą Pana/Panią zainteresować pod kątem przyszłego zakupu/wynajmu nieruchomości,
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– jeśli przetwarzanie wymagało zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy: biuro@nawramorgan.pl
– prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację –

w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
– prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane przekazać innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe i nie narusza naszych praw wynikających z zawartej umowy pośrednictwa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy usług pośrednictwa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.

Co to są pliki Cookies?

Cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy z którym się komunikujemy.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego służą Cookies?

Nasza strona wykorzystuje Cookies w celu identyfikacji użytkownika dla opcji „oferty obserwowane” wykorzystywanej przez osoby korzystając z naszej strony. Nie zapisujemy w nich żadnych informacji na temat systemu, komputera, bądź preferencji naszych Gości.

Jak to działa?

Cookies są tworzone przy odwołaniu do „Oferty obserwowane” (czyli dodaniu do schowka oferty).
Takie rozwiązanie umożliwia powrót do przechowywanych w schowku ofert, które szczególnie Państwa zainteresowały również po jakimś czasie lub w przypadku przerwy połączenia z Internetem.

Dodatkowe informacje o wykorzystywaniu plików Cookies:

Cookies wykorzystywane są w celu optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej.
W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i dzięki temu odpowiednio wyświetlić naszą stronę internetową biorąc pod uwagę ustawienia Państwa komputera.

Nasza strona wykorzystuje też pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z naszej strony lecz nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji Użytkowniku naszej strony.
Dane te nie są również kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą witrynę i nie służą do zbierania lub przetwarzaniu danych osobowych.

Na naszej stronie znajdują się też odnośniki do zewnętrznych stron WWW, za które nie możemy ponosić odpowiedzialności.
Z uwagi na powyższe, prosimy po przejściu na inne witryny zapoznać się z zamieszczoną tam polityką prywatności i plików cookies.

Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji naszego serwisu.
Informacje o tym jak zarządzać plikami cookies w najczęściej używanych przeglądarka można znaleźć np. stronach:

Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Jednocześnie zastrzegamy możliwość zmiany swojej polityki prywatność i plików cookies poprzez wprowadzenie modyfikacji do powyższego zapisu.

Przejdź do ofert
Wróć do strony głównej
Przejdź do Kontakt